Právne služby

Ponúkame kompletný právny servis a odborné poradenstvo spojené s prevodom

nehnuteľností 

Ponúkame Vám: 

  • Profesionálne vypracovanie zmluvnej dokumentácie súvisiacej s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, a to najmä: zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách, kúpnych zmlúv, darovacích zlúv, dohôd o vyporiadaní vlastníctva, nájomných zmlúv a zmlúv o zriadení vecného bremena
  • Vypracovanie návrhov na vykonanie zápisov do katastra nehnuteľností.                       
  • Spísanie listín o ostatných právnych úkonoch týkajúcich sa nehnuteľnosti.
  • Poskytovanie právnych rád v oblasti občianskoprávnych vzťahov, obchodných vzťahov, ďalších špecifických vzťahov súvisiacich  s nehnuteľnosťami (napr. otázky podielového a bezpodielového spoluvlastníctva nehnuteľností, nájomné vzťahy, vlastníctvo bytov a nebytových priestorov).
  • Vypracovanie podaní a poskytnutie kvalifikovaného zastúpenia  v katastrálnom konaní.
  • Pre klientov realitnej kancelárie poskytujeme tieto služby ako aj právny servis zdarma, pre ostatných cena dohodou. 

 

Naším klientom hradíme  všetky notárske poplatky a poplatky za návrh zmlúv do katastra nehnuteľností !